Français | English | Deutsch | Español | Italiano | Nederlands

Welkom op de website Rothschild & Co Asset Management Europe

Deze website, alsook alle informatie die erin wordt verstrekt, is onderworpen aan de Franse regelgeving. Sommige wetsbepalingen verbieden of beperken de toegang tot deze site.
Bijgevolg verzoeken wij u uzelf ervan te vergewissen dat u wettelijk gemachtigd bent om erop in te loggen in het land van waaruit de verbinding wordt gemaakt.
Op deze website wordt de informatie voorgesteld met betrekking tot de ICBE's die door Rothschild & Co Asset Management Europe of haar dochterondernemingen worden beheerd of gecommercialiseerd. De website houdt geen activiteit in inzake huis-aan-huisverkoop, aanbieding van roerende waarden of een openbaar beroep op het spaarwezen. Op de ICBE's die op onze website worden voorgesteld, kan niet worden ingetekend in landen waar de commercialisering ervan niet vooraf werd toegelaten.
Indien u geïnteresseerd bent in één van de ICBE's die op deze site worden voorgesteld, raden we u aan u er vooraf van te vergewissen dat u wettelijk gemachtigd bent om erop in te tekenen.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort: